עורך דין לתעבורה

משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' - עורך דין לתעבורה בראש העין, פתח תקווה, רמת גן וחדרה.

להלן מידע רלוונטי בתחום דיני התעבורה בעבר ובהווה, עורך דין תעבורה.

אנו ממליצים לכם להתקשר אלינו לקבלת מידע וייעוץ מקצועי.

חייגו: 03-5449090 ודברו ישירות עם עו"ד מומחה בהוצאה לפועל.

דיני תעבורה

דיני התעבורה מעוגנים במסגרת פקודת התעבורה שנחקקה בשנת 1927 בזמן המנדט הבריטי על ארץ ישראל, מאז עד היום התבצעו בפקודת התעבורה עשרות שינויים. תקנות התעבורה עברו שינוי מהותי בשנת 1961 ומאז תוקנו כ – 300 פעמים.
פקודת התעבורה ותקנותיה הן חלק מהחוק הפלילי והן כפופות לחוק סדר הדין הפלילי, לדיני הראיות, לחוק בתי המשפט ולחוק יסוד השפיטה.
החוקים הללו הן החוקים שמתוויים לנו עו"ד תעבורה את הדרך בעיסוק בדיני התעבורה.

זקוק לייעוץ בדיני תעבורה? מחפש עורך דין תעבורה? פנה, עוד היום למשרד עו"ד גרשט עורך דין תעבורה.

משפטי התעבורה נערכים בבתי המשפט לתעבורה בערים אילת, אשדוד, אשקלון, באר שבע, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, נתניה, נצרת, עכו, פתח תקווה, צפת, קריית שמונה, קריית גת, רמלה ותל אביב.

עבירות תעבורה

עבירות תעבורה מתחלקות לשני סוגים:
הודעות תשלום קנס – בגינן ינתן קנס עם ברירת משפט. האזרח יכול להגיש בקשה להישפט תוך 90 יום בדואר רשום, במקרה זה האזרח הוא שיוזם את המשפט, ואז נשלחת אליו הזמנה עם תאריך למשפט.  
הזמנה לדין – כוללת תאריך ביום פלוני להגיע למשפט.

מהן הנסיבות המחייבות בירור המשפט? 

פניית פרסה.
אי שמירת רווח.
אי מתן זכות קדימה להולך רגל תוך קרבה מסוכנת של הרכב להולך הרגל.
הפרעה וסיכון לתנועה בכך שהחנה את הרכב על נתיב נסיעה.
הובלה של משקל יותר מ-25% מהמותר.

בעבירות מעין אלה, השוטר בד"כ יתן לנהג הודעת תשלום קנס, אולם הוא רשאי, אם מצא יסוד לנסיבות מחמירות, לתת לנהג הזמנה לדין. אין לשוטר שיקול דעת לקבוע עבירות אחרות כנסיבות מחמירות. במידה והוא חושב שיש מקום להעמיד לדין על עבירה שנקבע בגינה קנס, השוטר יכול להעביר את חומר הראיות לתובע, שיש לו שק"ד להגיש תביעה.
מבחינה משפטית לשוטר אין שיקול דעת לא לרשום דו"ח לנהג, השוטר חייב לרשום דוח על כל עבירה.

כמה זמן אחרי ביצוע העבירה ניתן לתת הודעת תשלום קנס?

ס' 225א לחסד"פ:

 (א) עברה שנה מיום ביצוע עבירת קנס, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו בעניינה הזמנה לפי סעיף 222 או הודעת תשלום קנס לפי סעיף 228(ב); ואולם, בעבירת קנס שהיא עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, ובעל הרכב הוכיח כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיפים 69ב ו70-א לפקודה האמורה, ניתן להגיש כתב אישום או להמציא הזמנה למשפט או הודעת תשלום קנס, למי שנהג ברכב אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.
(א1) היתה העבירה עבירת תעבורה כמשמעותה בפקודת התעבורה, שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א לפקודה האמורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא יומצאו לבעל הרכב בענינה הזמנה או הודעת תשלום קנס, אם כתב האישום, ההזמנה או הודעת תשלום הקנס טרם נשלחו ועברה תקופה כמפורט להלן:
(1) ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה, למעט רכב כאמור בפסקה (2);
(2) שישה חודשים ממועד ביצוע העבירה, אם היה הרכב רכב חדש או רכב מסוג שקבע שר התחבורה, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.
הכלל – הודעת קנס מתיישנת לאחר שנה. אם הנהג קיבל בדואר הודעת תשלום קנס לאחר שעברה שנה מיום ביצוע העבירה – העבירה התיישנה והוא לא יוכל להיות מואשם בגינה. אם הנהג טוען שלא הוא נהג ומתקיים הליך של בירור מי נהג ברכב – שנתיים.

סייגים:
צילום במצלמה – ארבעה חודשים ממועד ביצוע העבירה אם הרכב הוא של הנהג, שישה חודשים אם מדובר ברכב חדש. אם הנהג טוען שלא הוא נהג ברכב אלא נהג אחר – שנה.
כמה זמן אחרי ביצוע העבירה ניתן לשלוח הזמנה לדין?

לפי ס' 239א לחסד"פ:

(א) עברה שנה מיום שבוצעה עבירה לפי פקודת התעבורה או לפי התקנות לפיה, או לפי פקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש), התש"ל-1970, שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בעניניה הזמנה למשפט לפי תקנה 38 לתקנות סדר הדין הפלילי, התשל"ד-1974, אלא אם כן, תוך אותה תקופה, הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה, או נשלחה לו הודעה על ביצוע העבירה; אולם, אם הוכיח בעל הרכב החשוד בעבירה כי לא חלה עליו אחריות לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודת התעבורה, ניתן להגיש כתב אישום ולהמציא הזמנה למשפט למי שנהג ברכב, אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.
(ב) היתה העבירה כאמור בסעיף קטן (א) עבירה שהחשד לביצועה מבוסס על צילום רכב כאמור בסעיף 27א לפקודת התעבורה, לא יוגש עליה כתב אישום ולא תומצא בענינה הזמנה למשפט, אלא אם כן הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה או נשלחה לו הודעה על ביצוע העבירה בתוך התקופות כמפורט בסעיף 225א(א1(1) או (2) או התקיים האמור בסעיף קטן (א2).

ההנחה היא שלאחר שנה אדם לא יודע ולא יזכור מתי עבר עבירה ולא יכול להתגונן. אם מודיעים לו תוך שנה או חוקרים אותו בגין האירוע הוא יכול להתגונן

מה יכול לעשות נהג המקבל הקנס?

תשלום הקנס תוך 90 יום.
הגשה בקשה לתובע לביטול תשלום הקנס תוך 30 יום.
הגשת בקשה להישפט תוך 90 יום.

יש מגמה בתביעות, אם מדובר בנהג ללא עבירות במשך 20 שנה ובעבירת קנס, לבטל את הדוח ולהמיר אותו באזהרה. הנהג צריך לפנות לאגף פניות הציבור בענף התנועה במשטרת ישראל.

בדיני תעבורה קיימות חזקות רבות:

הדו"ח משמעותו כתב אישום – הדוח שהשוטר כתב והעותק שנמסר לידי בית המשפט דינו ככתב אישום.
נאשם שלא הגיע לדיון כאילו הודה – חזקה זו חלה בכל עבירות התעבורה שלא גרמו לת"ד בגינן נגרמה חבלה של ממש. לא רק שניתן לשפוט נאשם בתעבורה בהיעדר התייצבות, רואים את אי התייצבותו של הנאשם בבית המשפט לתעבורה כהודאה. נאשם שנשפט בהיעדר יכול להגיש בקשה מנומקת לביטול פסק דין.
נאשם שילם את הקנס או לא ביקש להישפט, כאילו הודה.
חזקת מסירה – הדו"ח נשלח בדואר רשום, כאילו הגיע.
חזקת הבעלים – בעל הרכב אחראי – לדוגמא באם רכב נקלט בעין מצלמה, שוטר, או אפילו אזרח מבצע עבירת תנועה יש חזקה כי הבעלים של הרכב הוא זה שעבר את העבירה, כדי לגולל מעצמו את האשמה, בעל הרכב יצטרך להוכיח מי הנהג שנהג ברכב בעת ביצוע העבירה ולמסור לרשויות את פרטיו המלאים של הנהג ו/או להוכיח כי הרכב ניטל ממנו ללא רשותו.
התביעה במשפט מעין אלה לא צריכה להוכיח אשמה של הבעלים – מוטל על התביעה להוכיח שרכב מסוים בבעלות הנאשם עבר את העבירה המיוחסת לו.

בפקודת התעבורה ניתנו סמכויות לקצין משטרה, בהתמלא מספר עבודות, לפסול רשיון נהיגה לנהג,  לפסילה מנהלית, לתקופות זמן שונות 30, 60, 90 יום:

פסילה מנהלית ל30 יום – בגין ביצוע עבריות המפורטות בתוספת הרביעית לפקודת התעבורה.
פסילה מנהלית ל60 יום – עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נחבל אדם או ניזוק רכוש.
פסילה מנהלית ל90 יום – בגין עבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם.
יש לשים לב כי שמקרה הראשון והשלישי חייב ק. משטרה לפסול את הנהג מלהחזיק רשיון נהיגה, ואילו במקרה השני רשאי קצין משטרה לפסול לנהג את רשיון הנהיגה.
במידה וקצין משטרה כאמור שוכנע כי לא יוגש כתב אישום נגד בעל הרשיון יחזיר קצין המשטרה את רשיון הנהיגה למי שנפסל מלהחזיק בו לפי סעיף זה.

במשרד עורך דין שלי גרשט עו"ד תעבורה – ניתן לקבל ייעוץ ראשוני חינם טרם פעולה, בין אם קיבלת דו"ח או הזמנה למשפט צור קשר ללא התחיבות כבר היום!

במשרד עורכי דין שלי גרשט ושות' – ניתן לקבל ייעוץ משפטי מ- עורך דין תעבורה, עו"ד תעבורה. המשרד ממוקם בבני ברק גבול רמת גן (ליד קניון איילון) ומאפשר נגישות ונוחות מתאים לתושבי פתח תקווה, אלעד, שערי תקווה, אורנית, ראש העין, כפר סבא, רעננה, הרצליה, ראשון לציון, חולון בת ים והמרכז. עו"ד פשיטת רגל בפ"ת, עורך דין פשיטת רגל פתח תקווה, עו"ד הוצאה לפועל, עורך דין חובות, עו"ד תעבורה בפתח תקווה, עורך דין תעבורה פתח תקוה, הוד השרון, עו"ד באלעד.

עורך דין תעבורה בראש העין, עורך דין תעבורה בפתח תקווה, עורך דין תעבורה , עורך דין תעבורה באריאל, עו"ד תעבורה בשרון, במרכז.

q

פנו עוד היום למשרד עורכי דין שלי גרשט ושות' ואנו ניתן פיתרון מוצלח לבעייתכם בזמן הקצר ביותר תוך מקצועיות ומענה ישיר:

לשיחת ייעוץ עם משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' חייגו