עורך דין תאונת דרכים

משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' - עורך דין תאונת דרכים

במשרד עו"ד שלי גרשט ושות' ניתן לקבל ייעוץ ראשוני חינם מעו"ד העוסק בתחום תאונות דרכים טרם פעולה, בין אם נפגעת בתאונת דרכים או נפגע רכבך צור קשר ללא התחיבות כבר היום!

חייגו: 03-5449090 .

עורך דין תאונת דרכים

מחפשים עורך דין תאונת דרכים או עורך דין העוסק בתחום דיני נזיקין? להלן מעט מידע בתחום. 

עד שנת 1976 הונהגה בישראל שיטת משטר של רשלנות בכל הנוגע לתאונת דרכים. עם השנים המשטר בנושא תאונות הדרכים הוחלף במשטר של אחריות מוחלטת.
 
ההבדל המהותי הוא בנטל ההוכחה ועל כתפי מי הוא מוטל, עד שנת 1976 הוטל על כתפי הנפגע בתאונת דרכים להוכיח את אשמתו של הנהג הפוגע על ידי הוכחת רשלנותו עם כניסת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים (חוק הפלת"ד) המחוקק הכיר ועיגן במסגרתו משטר של אחריות מוחלטת בכל הנוגע לנזקי גוף אשר נגרמו כתוצאה מתאונת דרכים.

לפיכך, כשהמדובר בנזקי גוף לא חל הדין הקודם, ולא מוטל על התובע להוכיח את רשלנותו של הנהג הפוגע, מספיק להוכיח כי הוא גרם לתאונה, אין אנו נזקקים לרכיב ההוכחה של הרשלנות.

עברתם תאונת דרכים? נפצעתם בתאונת דרכים? צרו קשר עוד היום עם משרד עו"ד גרשט.

כאשר מדובר בנזקי גוף אנו כעו"ד לענייני נזיקין ותאונות דרכים נתבע את הפיצויים בגין אותם נזקים בשם הניזוק מכוחו של חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ובמסגרת של אחריות מוחלטת.

ההסדר הזה, החל משנת 1976 יוצר לתובע שנפגע בתאונת דרכים מערכת כפולה של דינים אשר מכוחם הוא תובע את זכויותיו, הראשונה: אדם שנפגע כתוצאה מתאונת דרכים ייתבע את זכויותיו  בכל הנוגע לנזקי גוף מכח חוק הפיצויים. יוער, כי גם נזק נפשי הוכר במסגרת זנקי גוף ולכן גם נזק נפשי יתבע על-פי הפלת"ד. והשניה – אותו אדם, בגין אותה התאונה יתבע את נזקי הממון שנגרמו לו, הנזק לרכב, על סמך פקודת הנזיקין, לפיה אנו כעו"ד לענייני נזיקין ותאונות דרכים נצטרך להוכיח עבור הנהג הנפגע כי הרכב הפוגע, ברשלנות הנהג, גרם לקרות התאונה.

החקיקה  העיקרית העומדת לזכות נפגע בתאונות דרכים אם כן נמצאת בחוק הפיצויים לנפגעי ת"ד.

בשם מי אנו כעו"ד לענייני נזיקין ותאונות דרכים זכאים לתבוע על פי חוק הפלת"ד בגין נזקי גוף שנגרמו לו בגין תאונת דרכים?

לצורך מענה על שאלה זו נצטרך לבחון האם התרחשה "תאונת דרכים" כהגדרתה בחוק:

"תאונת דרכים" – מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה; יראו כתאונת דרכים גם מאורע שאירע עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, שנגרמו בשל רכיב של הרכב או בשל חומר אחר שהם חיוניים לכושר נסיעתו, אף אם אירעו על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב פגיעה ברכב שחנה במקום שאסור לחנות בו או מאורע שנגרם עקב ניצול הכוח המכני של הרכב, ובלבד שבעת השימוש כאמור לא שינה הרכב את ייעודו המקורי; ואולם לא יראו כתאונת דרכים מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי.

יצויין, כי בפסיקה נקבע עם השנים שכמעט כל דבר שמעורב בו רכב יחשב ת"ד אך יחד עם זאת הפסיקה אינה אחידה למרות המגמה הנוטה להרחיב אחריות.

מהן הזכויות המגיעות לנפגע בתאונת דרכים לפי חוק הפלת"ד?

פיצויים אפשר שיינתנו הם בלבד או בנוסף על ציווי או במקומו; אלא שאם –
סבל התובע נזק, יינתנו פיצויים רק בשל אותו נזק שעלול לבוא באורח טבעי במהלכם הרגיל של הדברים ושבא במישרין מעוולת הנתבע;
סבל התובע נזק-ממון, לא יינתנו לו פיצויים בשל הנזק אלא אם מסר פרטים עליו בכתב-התביעה או בצירוף לו.

סכום ביטוח לא יובא בחשבון פיצויים

שעה שבאים לשום פיצויים המשתלמים בשל עוולה, לא יובא בחשבון כל סכום ששולם או שמגיע לרגל אותה עוולה על פי חוזה-ביטוח.

מהי תקופת ההתיישנות בתביעה בגין תאונת דרכים?

לענין תקופת-התיישנות בתובענה על עוולות – "היום שנולדה עילת התובענה" הוא אחד מאלה:
(1) מקום שעילת התובענה היא מעשה או מחדל – היום שבו אירע אותו מעשה או מחדל; היה המעשה או המחדל נמשך והולך – היום שבו חדל;
(2) מקום שעילת התובענה היא נזק שנגרם על ידי מעשה או מחדל – היום שבו אירע אותו נזק; לא נתגלה הנזק ביום שאירע – היום שבו נתגלה הנזק, אלא שבמקרה אחרון זה תתיישן התובענה אם לא הוגשה תוך עשר שנים מיום אירוע הנזק.

מהי השפעת מוות על עילת התביעה?

(א) נפטר אדם – כל עילות-תביעה בשל עוולה שהיו עומדות לנפטר או נגדו, יוסיפו לעמוד בעינן, בכפוף להוראות סעיף זה, לטובת עזבונו או נגד עזבונו, הכל לפי הענין.
(ב) היתה עילת-תובענה מוסיפה לעמוד כאמור לטובת עזבונו של נפטר, והמעשה או המחדל היוצר את העילה גרם למותו, יהיו הפיצויים שניתן להיפרע לטובת העזבון מחושבים בלי שים לב להפסד או לריווח שנגרם לעזבון עקב המוות, אבל ניתן לכלול בהם סכום להוצאות-קבורה.
(ג) נסבל נזק על ידי מעשה או מחדל שהיו משמשים עילה לתובענה בשל עוולה נגד אדם פלוני אלא שנפטר לפני הנזק או בשעת הנזק, יראו, לענין פקודה זו, את עילת התובענה שהיתה קיימת נגדו בשל המעשה או המחדל אילו נפטר אחרי הנזק, כאילו היתה קיימת נגדו לפני שנפטר.
(ד) הזכויות הנתונות לפי פקודה זו לעזבון של נפטר באות להוסיף על הזכויות הנתונות לתלויים בנפטר לפי פקודה זו או כל חיקוק אחר ולא לגרוע מהן.

מתי ניתן לתבוע בגין נזקי גוף עקב תאונות דרכים שלא על פי הפלת"ד אלא על פי פקודת הנזיקין?

אדם שנפגע בתאונה שנגרמה ע"י אחר במתכוון
נפגע שלא קמה לו עילת תביעה לפי הפלת"ד
כאשר אין זכאות בסיסית לפי חוק הפלת"ד  ו/או פק' הביטוח כיוון שהתברר כי לא  מדובר בתאונת דרכים כהגדרתה.

מספר אפשרויות בהן אדם שנפגע בתאונה לא יהיה זכאי לפיצויים על פי חוק הפלת"ד:

הגורם לתאונה גרם במתכוון לתאונה
הנוהג נהג ברכב שהוא גנב ו/או ידע שהוא רכב גנוב
הנוהג נהג ללא רישיון נהיגה
הנהג השתמש ברכב לבצוע פשע
הנוהג נהג ללא ביטוח חובה, בכפוף לסייגים, ומי שנתן את הסכמתו לאחר לנהוג ברכב ללא ביטוח.

פנו עוד היום למשרד עורכי דין שלי גרשט ושות' ואנו ניתן פיתרון מוצלח לבעייתכם בזמן הקצר ביותר תוך מקצועיות ומענה ישיר:

לשיחת ייעוץ עם משרד עורכי דין שלי גרשט ושות' חייגו