תפריט ניווט


צור קשר ללא התחייבות
* נושא:
* שם מלא:
* טלפון:
* דוא"ל:
* איזור מגורים:
  פרטי פנייה:
* העתק את המלל מהתמונה לתיבה:

מהירות מופרזת


נהיגה במהירות מופרזת היא אחת מעבירות התנועה הנפוצות ביותר אשר נאכפת באופן יום יומי ומוכרת על-ידי המחוקק כעבירת תנועה חמורה.
באמצעות מכשירים אלקטרוניים למדידת מהירות נסיעה למשטרת ישראל קל לאכוף את החוק ולכן בצידי הדרך ו/או בניידות אנו נמצא שוטרי תנועה רבים המצוידים באמצעי מדידה שונים המבוססים על טכנולוגיות לייזר או אפקט דופלר.

מהי נהיגה במהירות מופרזת?

תקנות 51-52 ו-54 לפקודת התעבורה:
51. מהירות סבירה (תיקון: תש"ל)
לא ינהג אדם רכב אלא במהירות סבירה בהתחשב בכל הנסיבות ובתנאי הדרך והתנועה בה, באופן שיקיים בידו את השליטה המוחלטת ברכב.
52.  האטה (תיקון: תש"ל, תשמ"ח, תשנ"ח, תשס"ח64)
בכפוף לאמור בתקנה 51 חייב נוהג רכב להאיט את מהירות הנסיעה, ובמידת הצורך אף לעצור את רכבו, בכל מקרה שבו צפויה סכנה לעוברי דרך או לרכוש, לרבות רכבו הוא, ובמיוחד במקרים אלה:
(1)  בתוך שטחים בנויים מאוכלסים ובקטעי דרך שבתים בנויים לצדם ותנועת הולכי רגל מצויה בהם;
(2)  בדרך שאינה פנויה;
(3)  כשהראות בדרך מוגבלת מכל סיבה שהיא;
(4)  בהיכנסו לעקומות חדות ובנסעו בהן;
(5)  בקרבת קבוצת ילדים או בקרבת התקהלות;
(6)  בהתקרבו למעבר חציה;
(7)  בהתקרבו לפסגה או למקום שבו שדה הראיה מוגבל;
(8)  בירידה תלולה או ארוכה;
(9)  בהתקרבו לגשר צר ובעברו עליו;
(10)  בפגשו או בעקפו קבוצת אנשים ההולכת בסך;
(11)  בפגשו או בעקפו בעלי-חיים;
(12)  בהתקרבו אל אוטובוס העומד בתחנה ובעברו על ידו;
(13)  בהתקרבו אל אוטובוס, טיולית או רכב מסחרי המסיע ילדים וסומן כך, שנעצר לשם העלאת ילדים או הורדתם, ובעברו על ידו;
(4) ברחוב משולב.
(15) באזור מיתון תנועה;
(16) במנהרה.


להלן טבלת מהירות הנסיעה המותרת על פי תקנה 54 לתקנות התעבורה (הוראות תקנה זו אינן באות לגרוע מהוראות תקנות 51 ו52- ומכל דין אחר לענין מהירות):
 

סוג הרכב

דרך עירונית

דרך עירונית שמוצב בה תמרור ב-20

דרך שאינה עירונית

דרך שאינה עירונית שמוצב בה תמרור ב-20

דרך שאינה עירונית עם שטח הפרדה בנוי

דרך מהירה

דרך מהירה שמוצב בה תמרור ב-20

1

רכב מנועי למעט סוג רכב כאמור בפסקאות 2 עד 5

50

כמצויין בתמרור

80

כמצויין בתמרור

90

110

כמצויין בתמרור

2

אוטובוס שאינו אוטובוס זעיר

50

כמצויין בתמרור

80

כמצויין בתמרור

90

100

כמצויין בתמרור ולא יעלה על 100

3

רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 12,000 ק"ג ורכב עבודה

50

כמצויין בתמרור ולא יעלה על 50

80

כמצויין בתמרור ולא יעלה על 80

80

80

כמצויין בתמרור ולא יעלה על 80

4

אופנוע שנפח מנועו עד 50 סמ"ק

50

כמצויין בתמרור ולא יעלה על 50

50

כמצויין בתמרור ולא יעלה על 80

50

סגורה בפניו

סגורה בפניו

5

רכב איטי, טרקטור ומכונה ניידת

40

כמצויין בתמרור ולא יעלה על 40

40

כמצויין בתמרור ולא יעלה על 40

40

סגורה בפניו

סגורה בפניו

 

מעיון בטבלה אנו למדים כי המהירות המותרת (לרוב כלי הרכב) בדרך שאינה עירונית הינה 80 קמ"ש,
ואילו כאשר יש  שטח הפרדה בנוי, המהירות המותרת (לרוב כלי הרכב) הינה 90 קמ"ש.
אילו בדרך מהירה מהירות הנסיעה המותרת (לרוב כלי הרכב) הינה 110 קמ"ש.

העונשים הצפויים בגין חריגה מהמהירות המותרת:

 נסיעה במהירות מופרזת בדרך עירונית:

נהיגה במהירות של עד 20 קמ"ש מעל המותר בחוק– הנהג צפוי לקנס בסך 250 ₪.
נהיגה במהירות בין 21-30 קמ"ש מעל המותר בחוק – הנהג צפוי לקנס בסך 750 ₪.
במקרים הנ"ל הנהג יכול להגיש בקשה להישפט בגין העבירה.
נסיעה במהירות העולה על 30 קמ"ש  מהמותר בחוק-  הנהג צפוי לקבל הזמנה לדין ויוגש נגד כתב אישום בגין מהירות מופרזת. יוער כי, במקרה מאין זה קצין משטרה  יכול ורשאי לפסול לנהג בפסילה מנהלית את רישיון הנהיגה ל 30 יום.
בנוסף נהג הנתפס נוהג במהירות מעל 25 קמ"ש ועד 30 קמ"ש מהמהירות המותרת בדרך עירונית צפוי לקבל לחובתו 8 נקודות
נהג הנתפס ומורש בגין נהיגה במהירות מעל 30 קמ"ש בדרת עירונית ירשמו לחובתו 10 נקודות.

 נסיעה במהירות מופרזת בדרך שאינה עירונית:

נהיגה במהירות של עד 25 קמ"ש מעל המותר בחוק – הנהג צפוי לקנס בסך 250 ₪.
נהיגה במהירות בין 26-40 קמ"ש מעל המותר בחוק – הנהג צפוי לקנס בסך 750 ₪.
במקרים הנ"ל הנהג יכול להגיש בקשה להישפט בגין העבירה.
נסיעה במהירות העולה על 40 קמ"ש  מהמותר בחוק -  הנהג צפוי לקבל הזמנה לדין ויוגש נגד כתב אישום בגין מהירות מופרזת. יוער כי, במקרה מאין זה קצין משטרה  יכול ורשאי לפסול לנהג בפסילה מנהלית את רישיון הנהיגה ל 30 יום.
בנוסף נהג הנתפס ומורשע נוהג במהירות מעל 25 קמ"ש ועד 40 קמ"ש מהמהירות המותרת בדרך עירונית צפוי לקבל לחובתו 8 נקודות.
נהג הנתפס והורשע נוהג במהירות מעל 40 בדרך שאינה עירונית או מהירה ירשמו לחובתו 10 נקודות.


נתפסתם בגין נהיגה במהירות העולה על המהירות המותרת? מהירות מופרזת? זקוקים לייעוץ מקצועי? פנו לעו"ד שלי גרשט - עורך דין תעבורה עוד היום, עו"ד יעשה את הכל בכדי להציל לכם את רישיון הנהיגה. חייגו 052-8633093

 

מהירות מופרזת, נסיעה במהירות מופרזת, נקודות על נסיעה במהירות מופרזת, עורך דין מהירות, עורך דין תעבורה

 


בניית אתרים